Toegankelijkheidsverklaring

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op:

de website : https://www.soa.kce.be/nl/index.html

Niveau van conformiteit

Deze website voldoet momenteel slechts gedeeltelijk aan de toegankelijkheidsvereisten, omdat er vrijstellingen gelden of om bepaalde redenen. Deze worden hieronder vermeld.

Gedeeltelijk ontoegankelijke inhoud

De inhoud is gedeeltelijk ontoegankelijk om de volgende reden: bepaalde elementen hebben onvoldoende contrast. (Onevenredige werklast - Wij stellen alles in het werk om onze sites en applicaties voor iedereen toegankelijk te maken.)

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 19/11/2019. Deze toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 19/11/2019.

Feedback en contactgegevens

Wij waarderen uw feedback over onze inspanningen om onze websites en applicaties toegankelijker te maken. U mag ons deze zenden naar kce_webmaster[at]kce.fgov.be

Handhavingsprocedure

Eventuele klachten kunnen worden ingediend bij de Federale ombudsman:

Leuvenseweg 48 bus 6 1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be

Website van de federaal ombudsman

Verbeteringsplan

We zijn intern aan het nadenken over het aanpassen van ons grafisch charter.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer details AanvaardenWeigeren